درباره ما

ما در میزکار به دنبال ایجاد بستری مناسب برای ارتباط بین کار فرما و کارجو هستیم، رسالت ما تسهیل فرایند استخدام و همکاریابی شرکت‌ هاست. میزکار شامل بانک اطلاعاتی جامعی از رزومه‌ها و فرصت‌های شغلی می باشد که گستره‌ای از انتخاب‌ها را برای شرکت‌ها، متخصصین و کارجویان فراهم می‌سازد. همچنین ما در میزکار امکانی را فراهم آورده ایم تا توانخواهان (افراد دارای معلولیت) نیز بتوانند مانند سایر افراد جامعه به دنبال شغل مورد نظر خود باشند.

mode_edit