کارشناس فرمولاسیون و آنالیز

داروسازی دکتر عبیدی
جنسیت : تفاوتی ندارد
تهران , تهران (محدوده غرب)
نوع همکاری : تمام وقت
757 روز قبل
تعداد پرسنل : 501 تا 1000 نفر

. میزان حقوق : توافقی
. جایگاه سازمانی : کارشناس
. دسته بندی شغلی : تحقیق و توسعه(R&D) ، توسعه محصول

شرح وظایف و مسئولیت های این شغل
. دریافت ماده مؤثره دارویی از منابع مشخص شده جهت استفاده در فرآیند تولید با مقیاس آزمایشگاهی بر اساس فرمول ساخت ارائه شده؛
. آنالیز آزمایشگاهی نمونه های دریافتی از منابع مختلف بر اساس رفرنسها به منظور اطمینان از تطبیق با مشخصات مورد نظر و ثبت نتایج در مستندات؛
. ثبت مراحل ساخت و نتایج آن به منظور تهیه مستنداتی نظیر برگه آنالیز و روش کار برای استفاده آتی در فرآیند کنترل کیفیت تولیدات و تهیه مستندات برای اداره غذا و دارو و تکمیل CTD یا پرونده جامع دارویی؛
. شناسایی و گزارش اشکالات در حین ساخت و هر گونه شرایط و رفتار مواد پیشامده جهت ارائه پیشنهاد اصلاح روش آنالیز و روش ساخت فرموله؛
. پایش محصولات آزمایشی پس از ساخت اولیه در دوره زمانی معین جهت انجام آنالیزهای پایداری و تصمیم گیری در خصوص حفظ فرمول و روش ساخت پیشنهادی و یا بهسازی آن؛

شرایط عمومی احراز این شغل
. توانایی تحقیق و تفحص در زمینه فرمولاسیون داروها، روش های آنالیز و معتبرسازی؛
. دانش و تخصص کار با دستگاه های آنالتیک از جمله کروماتوگرافی مایع و گازی، پتاسیومتر، اسپکتروفتومتر و ...؛
. توانایی ارائه گزارش کار به صورت کرماتوگرام های محاسبه شده در هر روز و جمع بندی گزارش های مرتبط؛
. توانایی مستند سازی و تهیه CTD محصول، SOP و ثبت دقیق اطلاعات در دفتر کار روزانه؛
. آشنایی با فعالیت های پروژه ای و توانایی مدیریت زمان؛
. توانایی اجرای اصول ایمنی در آزمایشگاه و آشنایی با استانداردهای مربوطه؛
. تسلط بر نرم افزار آفیس؛
. تسلط به زبان انگلیسی؛

شرایط کلیدی احراز این شغل
. جنسیت : تفاوتی ندارد
. وضعیت تاهل : تفاوتی ندارد
. بازه سنی : تفاوتی ندارد
. میزان سابقه کار : 0 تا 3 سال
. مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
. وضعیت نظام وظیفه : تفاوتی ندارد
. رشته تحصیلی : شیمی
. زبان های مورد نیاز : انگلیسی,
. مهارت های مورد نیاز :

تحقیق و پژوهش,


ثبت نظر

 
2 امتیاز
mode_edit