قوانین کار و تامین
No Picture
هر آنچه که باید در مورد سفته حسن انجام کار بدانید
9 نظر کاربران 26 اسفند 1399 5 دقیقه زمان مطالعه

ممکن است برای اکثر افراد این سئوال پیش آمده باشد هنگامیکه برای استخدام به یک سازمان مراجعه می کنیم ، کارفرما از ما درخواست سفته می کند . این درخواست معمولا با عنوان سفته بابت حسن انجام کار مطرح می گردد. البته عنوان حسن انجام کار عنوان مبهمی است و در بسیاری از موارد منجر به بروز اختلافات و مشکلاتی بین کارگر و کارفرما می شود. در واقع منطق و هدف اصلی دریافت چنین ضمات اجرایی، حصول اطمینان خاطر از صحت انجام کار و وجود منبعی جهت ترمیم خسارات احتمالی از ناحیه کارگران می باشد.

نکات مهم در هنگام تحویل سفته حسن انجام کار به کارفرما:

شماره سفته، مبلغ و سایر مشخصات آن می بایست در قرارداد کار ذکر و یا در صورتجلسه ای که با سربرگ شرکت تدوین شده و در قرارداد مذکور به آن اشاره شده ذکر گردد، صورتجلسه می بایست به امضای طرفین رسیده و هر طرف یک نسخه از آن را داشته باشند.

در قسمتی که نام گیرنده وجه درج شده، نام شخص یا شرکتی که با آن قرارداد بسته‌اید بنویسید.

حتماً در سفته علت صدور آنرا ذکر نمایید، برای مثال ذکر کنید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قرارداد و...

بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید نموده و کپی از سفته تهیه کرده و به امضای کارفرما برسانید.

در قرارداد ذکر کنید سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده و پس از پایان رابطه کاری اعتبار نداشته و می بایست به کارگر تحویل گردد. در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام رابطه کاری سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته و تسویه حساب کامل کرده اید از وصول سفته جلوگیری می‌شود.

باز هم تاکید می کنیم که حتما در سفته علت صدور آن بیان شود، مثلا نوشته شود که این سفته بابت حسن انجام کار یا بابت تضمین کار است.

چه زمانی کارفرما می تواند نسبت به وصول سفته اقدام نماید؟

در صورتیکه در اثر عدم رعایت ضوابط سازمان و تخطی از قواعد و مقرراتی که کارفرما یا مدیر کارگاه مشخص می کند، خسارتی متوجه کارفرما شود و تقصیر کارگر در آن محرز باشد، کارفرما می تواند جهت جبران خسارت و ضرر خود به سفته مذکور رجوع کند.

بدینمنظور ابتدا باید کارفرما سفته را واخواست کند، کارگر مکلف است ظرف ده روز از تاریخ سر رسید سفته، نسبت به واخواست سفته اقدام نماید.واخواست سفته بعنی اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته در تاریخ مقرر، برگه واخواست سفته را می توان از دادگتسری یا بانک ها تهیه نمود.

نحوه استرداد سفته حسن انجام کار از کارفرما پس از اتمام رابطه کاری

پس از اتمام قرارداد و پایان رابطه کاری، در صورتیکه کارگر مرتکب تقصیری نشده و خسارتی به کارفرما وارد نکرده باشد، کارفرما مکلف است سفته حسن انجام کار را در اولین فرصت به کارگر بازگرداند، در غیر اینصورت کارگر می بایست:

در ابتدا با ارسال اظهارنامه قانونی از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک، قطع ادامه همکاری را اعلام و با ذکر شماره سفته از کارفرما بخواهد نسبت به استرداد سفته اقدام نماید.

در صورتیکه کارفرما همچنان نسبت به پس دادن سفته امتناع ورزد، باید دادخواست استرداد سفته را به مراجع قضایی تقدیم کرده و با شواهد و دلایل کافی مانند: رسید سفته یا حداقل دو نفر شاهد، حکم به الزام کارفرما به استرداد سفته را از دادگاه دریافت نمایید.

مجازات کارفرما در صورت عدم تحویل سفته حسن انجام کار پس از اتمام رابطه کاری

عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.

در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی تاکید شده، هر کس از سفید مهر و سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به ۱ تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد. ( این موضوع درمورد سفته های حسن انجام کار  نیز صدق میکند )

همچنین در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تاکید شده، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک و نظایر آن، به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده است، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها، استعمال یا تصاحب و یا تلف یا مفقود کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.

بنابراین موارد فوق مشخص می کند که حتماً باید هنگام اخذ سفته علت آن شامل ضمانت و حسن انجام کار ذکر شود و کارفرما نمی تواند از استرداد آن هنگام اتمام قرارداد یا عدم همکاری امتناع ورزد. زیرا از نظر قانون این عمل خیانت در امانت حساب شده و حکم کیفری خواهد داشت


مطاب مرتبط
شرایط بازنشستگی در قانون کار و تامین اجتماعی
0 نظر کاربران 08 تیر 1400 4 دقیقه زمان مطالعه
مرخصی و انواع آن در قانون کار جمهوری اسلامی ایران
0 نظر کاربران 26 اسفند 1399 6 دقیقه زمان مطالعه
اشتباهات رایج در عقد قراردادهای استخدام محدود و موقت که باید از آن اجتناب کنید
0 نظر کاربران 26 اسفند 1399 7 دقیقه زمان مطالعه
ثبت نظرات


آخرین مطالب بارگذاری شده در مجله خبری میزکار

شرایط بازنشستگی در قانون کار و تامین اجتماعی
0 نظر کاربران 08 تیر 1400 4 دقیقه زمان مطالعه
مرخصی و انواع آن در قانون کار جمهوری اسلامی ایران
0 نظر کاربران 26 اسفند 1399 6 دقیقه زمان مطالعه
اشتباهات رایج در عقد قراردادهای استخدام محدود و موقت که باید از آن اجتناب کنید
0 نظر کاربران 26 اسفند 1399 7 دقیقه زمان مطالعه

mode_edit